Vores vision og mission

SAGRO er en værdiledet virksomhed. Vi leder ud fra fem grundlæggende værdier: Handlekraft, ansvarlighed, engagement, tillid og hjerte.
Ved at efterleve værdierne, klarer vi os med færrest mulige regler.

Vi er fælles om at sikre, at vores værdier udleves og efterleves af alle – at vi er og lever værdierne ud i det daglige – i samspil med kunder, kolleger, ledelse og medarbejdere. 

Vores vision er at skabe et stærkt og stolt landbrug. Det arbejde kræver de bedste hjerner og hænder, så vi er som medarbejdere SAGROs vigtigste ressource. Vi ønsker at tiltrække og fastholde de bedste rådgivere, så deres viden kan komme danske landmænd og fødevareproducenter til gode. 

Vores mission er at skabe værdi og vækst gennem rådgivning og service.

Handlekraft

Handlekraft er et krav og en forventning i SAGRO. Ved handlekraft forstår vi, at du har lyst og pligt til at omsætte viden til handlinger. Mod er en vigtig karakteregenskab, og vi hylder princippet om, at det er bedre at komme lidt galt afsted end slet ikke at komme afsted.
Som medarbejder har du frihed til ansvar. Du har frihed til at tage valg – og tage konsekvensen.

Ansvarlighed

Som medarbejder i SAGRO føler du et ansvar, som var det din egen butik, du passede. Ansvarligheden er rettet både mod virksomhedens værdier og økonomi og mod kunderne og kollegerne. Du har ansvar for din egen Work-Life Balance. Altså om der er god balance mellem dit arbejdsliv, dit helbred og familie-/fritidsliv. Din adfærd som medarbejder er præget af ordentlighed. Og du er realistisk.
Du er så tryg, at du er åben for forandringer.

Engagement

Engagement er noget, der kan mærkes. Er du engageret, lægger du vilje og følelse i arbejdet og får glød i øjnene.
Dit positive engagement smitter og giver energi. Du har smil på læben.

Tillid

Tillid er en stærk følelse af, at vi kan regne med hinanden, og at alle gør deres bedste. Derfor møder vi hinanden med åbenhed og nysgerrighed. Der er gensidig respekt, og ansvar bliver uddelegeret.
Vi oplever, at verden bliver større og resultaterne bedre, når vi viser hinanden tillid. Vi sælger hinanden ind – og spiller hinanden gode.

Hjerte

Med hjerte mener vi, at du er rummelig og åben og styret af en oprigtig interesse for dine medmennesker og deres forskellighed. Ved at lytte og være nærværende bliver du i stand til at kommunikere respektfuldt med både kolleger og kunder. God rådgivning kommer indefra – fra hjertet!

VI ER SAGRO - og sådan rådgiver vi jordens bedste kunder
Vi fik harvet Danmarks største logo på en mark i Midtjylland
Mød Frederik fra regnskabsafdelingen
Mød Karina, Økonomiassistent