Skab udvikling og styrk dine kompetencer

Vi har en stærk og solid vækst-strategi. Forudsætningen for at lykkes med den er, at vi har et godt arbejdsmiljø, der giver os en mulighed for både personlig og professionel vækst.

Vi får de vigtige strategiske tiltag fra chef eller leder, så vi kender baggrunden for vores funktion og den retning, vi skal i.

 

Vores størrelse med knap 500 medarbejdere er en gave og en forpligtelse. For vi vil være stærkest på alle vores fagområder.

Fra den lille opgave i den mindre virksomhed til den komplekse opgave hos de store kunder, har vi kolleger med evner og de rigtige kompetencer til at løse opgaven professionelt.

Vi udfordrer os selv og går nye veje for at levere morgendagens rådgivnings- og serviceydelser. Desuden investerer vi i at afprøve nye veje på både eksisterende og nye forretningsområder.

Vi har kompetencer inden for mange faglige områder, så vi har et godt udgangspunkt for at bruge erfaringerne til at afsøge nye områder.

Vi har mange medarbejdere med mange år på bogen. De er det bedste bevis på, at det er muligt fortsat at udvikle sig fagligt og personligt. Det er godt for den enkelte – og det er nødvendigt for at kunne servicere kunderne.

I de tilfælde, hvor vi ikke selv har kompetencerne, danner vi netværk med andre.

Alle nye kolleger får en mentor, der skal være rollemodel i forhold til holdninger, kultur, forretning og afdelingens holdånd.

I de faglige afdelinger har vi alle en individuel udviklingsplan, der strækker 12 måneder frem. Trainees og elever får en decideret uddannelsesplan.

Deltager du i relevante kurser, betaler SAGRO kursusgebyr og bøger, hvis man består. 

I det hele taget understøtter vi de medarbejdere, der fortsat ønsker at videreuddanne sig.

 

Vi er er langt fremme i brugen af digitale løsninger på både rådgivning og serviceydelser.

Digitaliseringen er først og fremmest til fordel for vores kunder, som får bedre rådgivningsydelser – samtidig med at vi selv får en mere effektiv forretning.

Vi har altid adgang og kendskab til de digitale løsninger, der findes i markedet.

Vores kolleger har en dybdegående viden om en række fagområder.

Det kan være regnskab, skat, økonomi, strategi, planter eller husdyr.

Vi bruges i mange tilfælde til at inspirere og informere både kunder og kolleger fra egen eller andre brancher.

Det sikrer SAGRO synlighed, ligesom vi hver især bliver interessante på det personlige og faglige.

Viden og kompetencer får først for alvor værdi, når de bruges. Derfor træner vi hver dag. 

Vi har et mål om at skabe en træningskultur, hvor vi i fællesskab tager ansvar for udvikling og læring for os selv og vores kolleger.

Vi bruger en række værktøjer:

1:1 samtaler mellem medarbejder og nærmeste leder.

Sidemandsoplæring, hvor en erfaren medarbejder giver sin viden og erfaring videre, og dermed gør en kollega bedre.

Mesterlære, hvor en mere erfaren kollega arbejder sammen med en yngre, og dermed lærer vedkommende op.

Mentoring, som støtte i en udviklingsfase.

Coaching bruges til at sætte og nå mål eller skabe forandringer.

VI ER SAGRO - og sådan rådgiver vi jordens bedste kunder
Vi fik harvet Danmarks største logo på en mark i Midtjylland
Mød Frederik fra regnskabsafdelingen
Mød Karina, Økonomiassistent